הטרדות בטלפון: איך מתמודדים ולמי כדאי לפנות?

הטרדות בטלפון

כל אדם שחי במדינת ישראל זכאי לשמור על זכויותיו במסגרת הדמוקרטיה. אחת מהזכויות הבסיסיות שחלות על כל אדם היא הזכות לחירות, כך שכל אדם זכאי להיות בטוח ומוגן נפשית ופיזית בכל מקום בו הוא נמצא. ישנם אנשים, גברים ונשים כאחד הסובלים מהטרדות שונות הבאות לידי ביטוי בטלפון האישי שלהם כמו שיחות רבות במהלך היום והלילה […]